Notti, Müşterilere Borç Hatırlatıyor, Yöneticilere Bilgilendirme Yapıyor.

Adminsoft > Haberler  > Notti, Müşterilere Borç Hatırlatıyor, Yöneticilere Bilgilendirme Yapıyor.
Notti, Müşterilere borç hatırlatıyor, yöneticilere bilgilendirme yapıyor.

Notti, Müşterilere Borç Hatırlatıyor, Yöneticilere Bilgilendirme Yapıyor.

Tahsilat süreci tüm şirketlerin en can alıcı süreçlerinden biri. Bu kolay görünse de uygulamada oldukça zorlukları vardır. Günümüzde kurumsal yazılım çözümleri ile şirketler bir bir elektronik ortama geçiyorlar. Organizasyonda belirli iş süreçlerini insan gücünden elektronik ortama taşıyan şirketler maliyetleri kısmanın yanı sıra süreçlerini hızlandırırken hata paylarını da minimuma indiriyorlar. Notti, müşterilerinize mail ve sms yoluyla bilgilendirme yaparak tahsilat sürecinde de şirketinizin en büyük asistanı olacaktır.

Şirketler Notti ile neler yapabilirler?

Notti, müşterilere borç hatırlatma başta olmak üzere çeşitli bilgilerin gönderildiği, şirket yöneticileri ve diğer yetkililere de temel bazı bilgilerin günlük haftalık ya da aylık olarak gönderilmesini sağlayan bir hatırlatıcıdır ve bir şirketin bütün aksiyonlarında etkili bir şekilde kullanılabilir. Yöneticiler depo, satınalma, satış, finans, üretim, muhasebe ve lojistik dahil şirketin bütün kritik verileri hakkında nerede olurlarsa olsunlar e-posta yoluyla bilgi sahibi olabilirler. Sözgelimi 10 gün içinde tahsil edilmesi gereken müşteri çekleri, günlük kasa hareketleri, Bu ay ve Bı yıla ait satış rakamları, giriş yapılan satınalma ve satış faturaları listesi gibi birçok bilgiyi takip edip sms ve mail yoluyla bilgilendirme yapar.